Bereken de maximale hypotheek voor een ondernemer

*
t/m

Wat is behaalde inkomen in 2023 en tot en met welke maand is dat behaald?
Voor een IB-ondernemer of zzp'er is dit de winst voor belastingen (omzet - kosten), voor een dga is dit het inkomen uit arbeid.

Wat was het inkomen in de laatste drie jaar?

Wat was jouw ondernemersinkomen in 2022? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet.

Wat was jouw ondernemersinkomen in 2021? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet.

Wat was jouw ondernemersinkomen in 2020? Inkomen uit loondienst in dat jaar mag opgeteld worden bij het ondernemersinkomen. Maar let op: een uitkering niet.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van je partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?

Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
NB Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is. Als je de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan berekend alleen op basis van je inkomen(s).

%

Wat is de hypotheekrente die je gaat betalen?

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet je niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Als de rente wordt vastgezet voor de gehele looptijd van de hypotheek, mag er altijd met de werkelijke rente gerekend worden. Ook als de rentevastperiode korter is dan 10 jaar. Vul in dat geval hier ook de hypotheekrente in die je gaat betalen.

Kies hier 'ja' als je ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als je geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

per maand

Wat zijn de betalingsverplichtingen voor aflopende kredieten? Dit zijn leningen die volgens een vaststaand schema worden afgelost, zoals een persoonlijke lening en private lease.
Geef hiervan op hoeveel er per maand betaald moet worden? Tel bij meerdere kredieten de verschillende maandlasten bij elkaar op.

Krediet wat niet afgelost hoeft te worden, zoals een doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening.
Heb je een of meer van deze kredieten? Tel dan de bedragen die maximaal geleend kunnen worden bij elkaar op. Voor een creditcard of doorlopend krediet is dit de opnamelimiet.
 
Tip: het is vaak verstandig om je krediet af te lossen voordat je een hypotheek gaat afsluiten, omdat ze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als je een studieschuld hebt, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaal je zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt je partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Het gaat hierbij om:

  • Woningen met een energielabel van tenminste (A++)
  • NulopdeMeter-woningen, woningen met een energie-index of een energieprestatiecoefficient gelijk aan of lager dan nul, of een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:
    1. 3.150 kWh bij een (half) vrijstaand huis;
    2. 2.700 kWh bij een rijtjeshuis; of
    3. 1.780 kWh bij een appartement;

* Invoer verplicht