Gegevens

U kunt rekenen met verschillende opties:

  • Jaren t/m 2016 - Het geld wordt belast volgens de wetgeving die gold t/m 2016. U betaalt 1,2% van uw vermogen als belasting.
  • Jaren vanaf 2017 - Hogere vermogens worden zwaarder belast dan lagere vermogens. Effectief is de belasting boven de vrijstelling op dit moment tussen 0,59% en 1,76%.
  • 30% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

Als u een fiscaal partner heeft, moet u uw gezamelijke box 3 vermogen verdelen tussen uzelf en uw partner. Vanaf 2017 is de fiscaal optimale verdeling meestal 50/50. Vul dan bij beiden de helft van uw gezamenlijke box 3 vermogen (en eventuele groene beleggingen) in.

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Ze moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.
Voor groene beleggingen geldt een extra vrijstelling in box 3 van € 60.429 (2021) én een extra heffingskorting van 0,7%.

*

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3, inclusief groene beleggingen.
 
Let op: Vul het vermogen inclusief eventuele groene beleggingen in.

Welk deel (bedrag) van uw beleggingen zijn 'groene beleggingen'?
Deze beleggingsfondsen moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.

Met hoeveel geld is uw box 3 vermogen toegenomen in dit belastingjaar?

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3, inclusief groene beleggingen.
 
Let op: Vul het vermogen inclusief eventuele groene beleggingen in.

Welk deel (bedrag) van uw partners beleggingen zijn 'groene beleggingen'?
Deze beleggingsfondsen moeten bij de belastingdienst als zodanig in het 'Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel' opgenomen zijn.

* Invoer verplicht