Kostenscan personeel met schulden

Berekenen

medewerkers

Het gaat hier om werknemers binnen uw organisatie van wie u weet of het vermoeden heeft dat zij meerdere, ernstige betalingsachterstanden hebben, maandelijks roodstaan en/of niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Het hoeft niet alleen om werknemers te gaan die met loonbeslag te maken hebben.

Heeft u geen idee? Ga dan uit van 5% van het totaal aantal werknemers.

%

Welk percentage deeltijd werken deze medewerkers gemiddeld?
Vul hier een percentage in tussen 1 en 100%.

100% betekent dat alle medewerkers met financiële problemen voltijd werken.
Werken ze bijv. gemiddeld de helft van de week, vul dan 50% in.

per fte

Vul hier het gemiddelde brutojaarsalaris in van de werknemers met financiële problemen, uitgaande van een voltijds aanstelling (1 fte). Dit zijn de loonkosten, exclusief de werkgeverskosten.

In de berekening hanteren we een percentage aan werkgeverskosten van 50% van het gemiddelde bruto jaarsalaris dat u opgeeft.

Aangeboden door het Nibud