Verwachte koopkrachtverandering

 
 

Wat is ongeveer de hoogte van je bruto jaarinkomen? Heb je een partner, ga dan uit van het bruto jaarinkomen van degene met het hoogste inkomen.

Kies uit de lijst de best passende situatie.
NB: als er geen opties beschikbaar zijn, wijzig dan een of meer van de bovenstaande keuze(s): gezinssamenstelling, soort inkomen en hoogste bruto jaarinkomen.

Kies 'nee' als jouw loon niet of minimaal zal stijgen in 2022.