Gegevens

Om welk soort inkomen gaat het? Kies:

  • in loondienst – Als je in loondienst bent bij een werkgever.
  • uitkering (WW / WIA / bijstand) – Als je een uitkering ontvangt, zoals WW, WIA (of WAO), bijstand, etc. Je bent nog niet met pensioen.
  • AOW / pensioen – Als je met pensioen bent en AOW en/of pensioen ontvangt.
  • VUT / prepensioen – Als je een VUT en/of prepensioen uitkering ontvangt.
  • DGA (directeur eigen bv) – Als je als DGA inkomen ontvangt uit jouw eigen bv.

Opmerkingen:

  1. De berekening gaat er vanuit dat je de AOW-leeftijd nog niet bereikt (hebt) in beide jaren, tenzij je 'AOW / pensioen' kiest. Dan gaat de berekening er vanuit dat je voorafgaande aan het eerste jaar de AOW-leeftijd al bereikt hebt.
  2. Het soort inkomen bepaalt ook welke inkomensafhankelijke heffingskortingen van toepassing zijn. Deze worden meegenomen in de berekening.

Dit bepaalt of u recht heeft op de alleenstaande ouderenkorting.

Volgens de definities voor de AOW:

  1. Gehuwd of samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
  2. Alleenstaand = alleenstaanden.
*

Bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaars uitkering, bonussen, etc.
Je kunt je jaarinkomen ook terugvinden op je jaaropgave of loonstrookje.
Met de  - knop kun je het jaarinkomen berekenen.

Kies 'in jaarinkomen' als de bijtelling voor je auto van de zaak al is opgenomen in je bruto jaarinkomen.

Heeft u een auto van de zaak en/of fiets van de zaak?

%

Bijtellingspercentages auto v/d zaak
CO2 uitstoot2015201620172018201920202021
Geen4%4%4%4%4% *8% *12% *
1-50 g/km7%15%22%22%22%22%22%
51-82 g/km14%21%22%22%22%22%22%
83-106 g/km20%21%22%22%22%22%22%
v/a 107 g/km25%25%22%22%22%22%22%
Ouder dan 15 jaar14% - 35%14% - 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%

* Voor elektrische auto's geldt de lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie hieronder.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – Elektrische auto
jaar20192020202120222023202420252026
bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
tot (cap) €50.00045.00040.00040.00040.00040.00040.000 n.v.t.
daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

Let op: Het bijtellingspercentage dat bij ingebruikname van de auto geldt, blijft van toepassing zolang de auto van de dezelfde eigenaar is, met een maximum van 60 maanden.

Voor elektrische auto's geldt vanaf 2019 een beperking voor de lage bijtelling, ook bekend als de 'Tesla-taks'. De lage bijtelling geldt voor deze auto's tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het meerdere geldt de standaard hoge bijtelling. Voor waterstofauto's geldt deze beperking (nog?) niet.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – Elektrische auto
jaar20192020202120222023202420252026
bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
tot (cap) €50.00045.00040.00040.00040.00040.00040.000 n.v.t.
daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

Vul hier de begrenzing in, als deze voor de auto van toepassing is.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijd je per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heb je geen bijtelling. Vul dan 0 in.

per jaar

De eigen bijdrage die je per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak.
Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de bijtelling.

per jaar

De eigen bijdrage die je per jaar betaalt voor de fiets van de zaak.
Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de bijtelling.

Hoeveel hypotheekrente kun je jaarlijks aftrekken.
Als je niet aflost tijdens de looptijd is dit de hoogte van de lening maal de hypotheekrente.
Los je wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de resterende looptijd van je hypotheek. Als globale schatting zou je de hoogte van de nu resterende lening maal de hypotheekrente kunnen invullen.

Je vindt de WOZ-waarde van je woning o.a. op je aanslag gemeentebelastingen.

Eventuele andere aftrekposten in box 1, zoals: betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen, etc.

* Invoer verplicht