Gegevens

*
*
uur

Het aantal declarabele uren is sterk afhankelijke van de activiteiten en de persoon. Normaal ligt dit tussen de 1.000 en 1.200, met uitschieters naar boven tot 1.500 of meer.
Ga uit van 220 werkdagen, ofwel 44 volle werkweken en vermenigvuldig dit met het gemiddelde aantal declarabele uren per week.

per jaar

Indien van toepassing: inkomsten anders dan uit gedeclareerde uren.
Bijvoorbeeld winst of provisie bij verkoop van producten, royalties, etc.

per jaar

Het totaal aan alle kosten: kantoorkosten (incl. telefoon, internet, computer, etc.), verkoopkosten (incl. advertentie-, representatie- en verteerkosten), auto (brandstof, onderhoud en afschrijving) en/of reiskosten, benk- en administratiekosten (bankkosten, boekhouding, accountant), bedrijfsverzekeringen, etc.

per jaar

In box 1 aftrekbare premies voor wat de belastingdienst 'andere inkomensvoorzieningen' noemt, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), pensioen, lijfrente, etc.

per jaar

Wil je een deel van de winst opzij zetten als reserves of buffer (voor mindere tijden)? Zo ja, hoeveel geld wil je daarvoor dan jaarlijks gebruiken?
 
NB: Over dit geld betaal je als IB-ondernemer dezelfde belastingen als bij sparen in privé. Je kunt er dus ook voor kiezen om te sparen in privé.
Wil je geld opzij zetten voor je oude dag, dan kun je vaak beter kiezen voor de fiscale oudedagsreserve (FOR), zie hieronder.

Je voldoet meestal aan het urencriterium als:

  • Je minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming(en). NB Onderbrak je jouw werk als ondernemer door je zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • Je meer tijd besteedt aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als je recht heeft op een startersaftrek, hoeft je hieraan niet te voldoen.
Als je niet voldoet aan het urencriterium, heb je geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook www.belastingdienst.nl.

Je hebt normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

  • Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
  • Je had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
  • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Wil je een deel van de winst toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR)? Over dit deel ben je dan vooralsnog geen inkomstenbelasting verschuldigd. Als je 'ja' kiest, zal in de berekening het fiscaal maximaal toegestane bedrag toegevoegd worden aan de FOR.

* Invoer verplicht