Gegevens

*
per
*

Bij 'Tijdelijk' kun je kiezen voor hoeveel jaar je de uitkeringen wilt ontvangen.
Bij 'Levenslang' wordt gerekend met de gemiddeld in Nederland op jouw leeftijd nog te verwachte levensduur.

*
jaar

Hoeveel jaar wil je de uitkering ontvangen?

Mannen en vrouwen hebben een verschillende levensverwachting.
Kies 'n.v.t.' om met de gemiddelde levensverwachting voor mannen en vrouwen te rekenen.

%

Verwacht jaarlijks rendement tijdens de opbouw van jouw pensioen.

%

Verwacht jaarlijks rendement vanaf het moment dat je uitkeringen ontvangt uit jouw pensioen.
Dit is meestal vrij laag.
 
Als je niets invult wordt er gerekend met een gangbaar rendement.

* Invoer verplicht