Verwachte koopkrachtverandering

Wat is ongeveer de hoogte van je bruto jaarinkomen? Heb je een partner, ga dan uit van het bruto jaarinkomen van degene met het hoogste inkomen.

*

Kies uit de lijst de best passende situatie.
NB Als er geen opties beschikbaar zijn, wijzig dan een of meer van de bovenstaande keuze(s): gezinssamenstelling, soort inkomen en hoogste bruto jaarinkomen.

* Invoer verplicht