Gegevens

Voor wie wil je de berekening maken:

 • Een IB Ondernemer, met een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of maatschap, of
 • Een DGA, een Directeur Grootaandeelhouder met een bv of nv.

Bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld, bonussen, etc.

per jaar

Wat zijn de totale inkomsten uit de onderneming? Dit is gelijk aan de netto omzet min alle kosten.

Je hebt recht op de mkb-winstvrijstelling als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Wanneer je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent is (helaas) een beetje een grijs gebied. Je moet in ieder geval als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Daarnaast moet je (in meer of mindere mate):

 • Geld en tijd investeren in de onderneming.
 • Zelfstandig beslissen hoe en of je bepaalde werkzaamheden uitvoert.
 • Meerdere opdrachtgevers hebben.
 • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
 • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
 • Jezelf als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.
Zie ook www.belastingdienst.nl.

Om aan het urencriterium te voldoen moet je:

 • Minimaal 1.225 uren besteden aan je onderneming(en). NB Onderbrak je jouw werk als ondernemer door je zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • Meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als je recht hebt op een startersaftrek, hoeft je hieraan niet te voldoen.
Als je niet voldoet aan het urencriterium, heb je geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook www.belastingdienst.nl.

Je hebt normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

 • Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
 • Je had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

per jaar

In box 1 aftrekbare premies voor inkomensvoorzieningen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), pensioen, lijfrente, etc.

Heeft u een auto van de zaak?

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Gaat het om een elektrische auto?
Bij een elektrische auto geldt er (van 2019 t/m 2025) een lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt als bijtelling het standaard (hoge) tarief.

%

Van 2017 t/m 2025 zijn de bijtellingspercentages:

 • Elektrische auto (EV):
  • 2017 en 2018 – 4%.
  • 2019 t/m 2025 – kies hierboven 'ja' bij 'Elektrische auto (EV)' en zie dan de tabel bij 'Lage bijtellingspercentage'.
  • vanaf 2026 – 22%.
 • Auto's (deels) op benzine, diesel of LPG – 22%, het normale bijtellingspercentage.
 • Youngtimers – 17% als er geen CO2-uitstoot is, anders 35%
 • Waterstofauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).
 • Zonnecelauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

%
 tot

Voor elektrische auto's geldt er vanaf 2019 een lagere bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie onderstaande tabel. In 2014 t/m 2018 was de bijtelling 4%.
Voor een waterstof- of zonnecelauto gelden dezelfde percentages, maar dan zonder cap (tot € ...).
 

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar20192020202120222023202420252026
Bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Tot (cap) €50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000 n.v.t.
Daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijd je per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heb je geen bijtelling. Vul dan 0 in.

Inclusief btw.

Wanneer je geboren bent, bepaalt onder andere welke belastingtarieven en ondernemersaftrek er van toepassing zijn.
Als je hier niets invult, gaat de berekening er vanuit dat je de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.