Voordeel bij hypotheek aflossen berekenen

*

Wat is de hoogte van de hypotheek?

Hoeveel hypotheek wil je aflossen?
Als je niets invult, wordt de gehele hypotheek afgelost.

*
%

Wat is de WOZ-waarde van je woning?
Als je hier niets invult, gaat de berekening er van uit dat deze gelijk is aan de hypotheeksom.

*

Wat is je bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als je een fiscaal partner hebt, het hoogste inkomen van jullie beiden in.
Met de –knop kun je het jaarinkomen berekenen uit je maandinkomen.


Geld dat gebruikt wordt om af te lossen:
%

Welke spaarrente of rendement krijg je op dit geld als je het niet gebruikt voor het aflossen?

Kies 'ja' als het vermogen belast is in box 3. De vermogensbelasting wordt dan meegenomen in de berekening. Het werkelijk behaalde rendement wordt dan belast met het in dat jaar geldende belastingtarief (32% in 2023 t/m 34% vanaf 2025).
 
NB Tot en met 2025 zal de belastingdienst nog rekenen met drie forfaitaire (standaard) percentages: voor sparen, voor beleggen etc. en voor schulden. Deze zullen ze zo goed mogelijk laten aansluiten bij de werkelijkheid. Wel kan hierdoor de belasting wat afwijken van de berekende waarde op basis van het werkelijk behaalde rendement.

Moet er rekening gehouden worden met een heffingsvrij vermogen?
Je kunt rekenen met verschillende opties:

  • n.v.t. – Geen heffingsvrij vermogen meenemen in de berekening. Bijvoorbeeld omdat deze berekening geldt voor het deel van jouw box 3 vermogen dat hierbuiten valt.
  • voor één persoon – Het heffingsvrij vermogen voor één persoon.
  • met fiscaal partner – Het heffingsvrij vermogen voor jezelf en jouw fiscaal partner.
Het heffingsvrij vermogen is het deel van jouuw box 3 vermogen, waarover geen belasting betaald hoeft te worden. In 2023 is dit € 57.000, dubbel voor fiscaal partners.

* Invoer verplicht