Voordeel bij hypotheek aflossen berekenen

*

Wat is de hoogte van de hypotheek?

Hoeveel hypotheek wil je aflossen?
Als je niets invult, wordt de gehele hypotheek afgelost.

*
%

Wat is de WOZ-waarde van je woning?
Als je hier niets invult, gaat de berekening er van uit dat deze gelijk is aan de hypotheeksom.

*

Wat is je bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als je een fiscaal partner hebt, het hoogste inkomen van jullie beiden in.
Met de –knop kun je het jaarinkomen berekenen uit je maandinkomen.


Geld dat gebruikt wordt om af te lossen:
%

Welke spaarrente of rendement krijg je op dit geld als je het niet gebruikt voor het aflossen?

Betaal je vermogensrendementsbelasting (in box 3) over het geld waarmee je wilt aflossen?
Je kunt rekenen met verschillende opties:

  • nee - Het geld wordt niet belast in box 3.
  • ja, huidige wetgeving - Tarieven voor 2021. Hogere vermogens worden zwaarder belast. Effectief is de belasting boven de vrijstelling tussen 0,59% en 1,76%.
  • ja, 30% op rendement - Het werkelijk behaalde rendement wordt belast met 30%. Dit is het streven van de politiek op termijn.

Bij de keuze 'huidige wetgeving' houdt de berekening rekening met het heffingvrij vermogen (€ 50.000 per persoon in 2021). Als je een fiscaal partner hebt, wordt daarnaast in de berekening het vermogen 50/50 verdeeld om de box 3 belasting minimaal te houden.
Bij de keuze '30% op rendement' rekenen we met het laatst bekende heffingsvrije vermogen.

Wat is het totale box 3 vermogen voordat er afgelost wordt?
Dit moet minimaal gelijk zijn aan de gewenste hypotheekaflossing.
 
Let op: als er belasting in box 3 betaalt wordt, is deze belasting afhankelijk van het totale box 3 vermogen. Het voordeel van het aflossen dus ook. Vul daarom het totale box 3 vermogen in.

* Invoer verplicht