Belasting in box 3

*

Het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Is dit box 3 spaargeld en vermogen van jouw en je fiscale partner samen?

Kies 'ja' als je ook in detail wilt zien hoe de vermogensbelasting in 2020 berekend wordt.

* Invoer verplicht