Gegevens

Als je een fiscaal partner hebt, moet je hieronder jullie gezamelijke spaargeld, overige bezittingen en schulden in box 3 invullen.
 
NB Voor de box 3 belasting volgens de spaarvariant maakt de onderlinge verdeling bij de aangifte niet uit voor de hoogte van de vermogensbelasting.

(samen)

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.

(samen)

Het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en), contant geld, uitgeleend geld en andere vorderingen, rechten op periodieke uitkeringen en overige bezittingen. Kortom al het vermogen behalve spaargeld.

(samen)

Het totaal aan schulden in box 3, zoals hypotheken, (familie)bankleningen, etc.
Let op: zonder aftrek van de box 3 schulden drempel.

%

Bij de aangifte mag je het gezamenlijke belaste vermogen (de grondslag) vrij verdelen tussen jouw partner en jezelf. Welk deel hiervan heeft of wil je bij de belastingaangifte opgegeven bij jouw partner?
Voor de belasting volgens de oude regelgeving is 50% vaak de beste keuze, voor de belasting volgens de spaarvariant maakt het meestal niet uit.
 
Let op: dit kan in jouw situatie anders zijn. Je kunt het beste verschillende keuze's uitproberen bij de online aangifte.