Belasting in box 3

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.

Het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en) en ander vermogen in box 3. Kortom al het vermogen behalve spaargeld.
Zoals het er nu uitziet, valt hieronder ook (deels) de eigen woning als deze (deels) in box 3 zit.

Het totaal aan leningen in box 3, zoals hypotheken en familiebankleningen, etc.

Is dit box 3 spaargeld en vermogen van jouw en je fiscale partner samen?

Kies 'ja' als je ook in detail wilt zien hoe de vermogensbelasting in 2022 berekend wordt.