Gegevens

Om welk soort inkomen gaat het? Kies:

 • in loondienst – Als je in loondienst bent bij een werkgever.
 • uitkering (WW / WIA / bijstand) – Als je een uitkering ontvangt, zoals WW, WIA (of WAO), bijstand, etc. Je bent nog niet met pensioen.
 • AOW / pensioen – Als je met pensioen bent en AOW en/of pensioen ontvangt.
 • VUT / prepensioen – Als je een VUT en/of prepensioen uitkering ontvangt.
 • zzp'er / ib-ondernemer – Als je zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • DGA (directeur eigen bv) – Als je als DGA inkomen ontvangt uit jouw eigen bv.

Opmerkingen:

 1. De berekening gaat ervan uit dat je de AOW-leeftijd nog niet bereikt (hebt) in 2021 en 2022, tenzij je 'AOW / pensioen' kiest. Dan gaat de berekening ervan uit dat je in 2021 en 2022 de AOW-leeftijd al gepasseerd bent.
 2. Het soort inkomen bepaalt ook welke inkomensafhankelijke heffingskortingen van toepassing zijn. Deze worden meegenomen in de berekening.

Dit bepaalt of je recht hebt op de alleenstaande ouderenkorting.

Volgens de definities voor de AOW:

 1. Gehuwd of samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
 2. Alleenstaand = alleenstaanden.
*

Bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaars uitkering, bonussen, etc.
Je kunt je jaarinkomen ook terugvinden op je jaaropgave of loonstrookje.
Met de  - knop kun je het jaarinkomen berekenen.

Je hebt recht op de mkb-winstvrijstelling als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Wanneer je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent is (helaas) een beetje een grijs gebied. Je moet in ieder geval als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Daarnaast moet je (in meer of mindere mate):

 • Geld en tijd investeren in de onderneming.
 • Zelfstandig beslissen hoe en of je bepaalde werkzaamheden uitvoert.
 • Meerdere opdrachtgevers hebben.
 • Winst maken of daar vooruitzicht op hebben.
 • Ondernemersrisico lopen, zoals klanten die niet betalen en meer of minder vraag.
 • Zich als ondernemer presenteren aan de buitenwereld met een website, briefpapier, etc.
Zie ook www.belastingdienst.nl.

Je voldoet meestal aan het urencriterium als:

 • Je minimaal 1.225 uren besteedt aan jouw onderneming(en). NB Onderbrak je je werk als ondernemer door jouw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • Je meer tijd besteedt aan jouw onderneming dan aan andere werkzaamheden, zoals arbeid in loondienst. NB Als je recht hebt op een startersaftrek, hoef je hieraan niet te voldoen.
Als je niet voldoet aan het urencriterium, hebt je geen recht op zelfstandigenaftrek (en startersaftrek). Zie ook belastingdienst.nl.

Je hebt normaal de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.
De formele voorwaarden zijn:

 • Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
 • Je had in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Heeft u een auto van de zaak?

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Gaat het om een elektrische auto?
Bij een elektrische auto geldt er (van 2019 t/m 2025) een lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt als bijtelling het standaard (hoge) tarief.

%

Van 2017 t/m 2025 zijn de bijtellingspercentages:

 • Elektrische auto (EV):
  • 2017 en 2018 – 4%.
  • 2019 t/m 2025 – kies hierboven 'ja' bij 'Elektrische auto (EV)' en zie dan de tabel bij 'Lage bijtellingspercentage'.
  • vanaf 2026 – 22%.
 • Auto's (deels) op benzine, diesel of LPG – 22%, het normale bijtellingspercentage.
 • Youngtimers – 17% als er geen CO2-uitstoot is, anders 35%
 • Waterstofauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).
 • Zonnecelauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

%
 tot

Voor elektrische auto's geldt er vanaf 2019 een lagere bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie onderstaande tabel. In 2014 t/m 2018 was de bijtelling 4%.
Voor een waterstof- of zonnecelauto gelden dezelfde percentages, maar dan zonder cap (tot € ...).
 

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar20192020202120222023202420252026
Bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Tot (cap) €50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000 n.v.t.
Daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijd je per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heb je geen bijtelling. Vul dan 0 in.

per jaar

De eigen bijdrage die je per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak.
Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de bijtelling.

per jaar

De eigen bijdrage die je per jaar betaalt voor de fiets van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

per jaar

Hoeveel hypotheekrente kun je jaarlijks aftrekken.
Als je niet aflost tijdens de looptijd is dit de hoogte van de lening x de hypotheekrente.
Los je wel af tijdens de looptijd, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan is de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de looptijd en de rente. Als globale schatting zou je de hoogte van de resterende lening x de hypotheekrente kunnen invullen.

Wat is de WOZ-waarde van de woning?

Eventuele andere aftrekposten in box 1, zoals betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen, etc.

* Invoer verplicht