Gegevens

Wat voor een soort energieaansluiting gebruikt je voor de verwarming van jouw woning (of gebouw)?

Bij warmtelevering (stadsverwarming, warmtenet) wordt het plafond berekend over het kalenderjaar als geheel, los van het moment van de jaarlijkse energierekening.

GJ
   à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De energieprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kun je een extra energieverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd energieverbruik weer verwijderen.

GJ
   à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De energieprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kun je een extra energieverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd energieverbruik weer verwijderen.

Stadswarmte toevoegen

Voor gas en elektriciteit moet het jaar 2023 voor de berekening opgeknipt worden in twee periodes: de periode voordat je de jaarlijkse energierekening krijgt en de periode daarna.

Je krijgt de energierekening jaarlijks. Als je deze in 2023 nog niet hebt gehad, kijk dan naar de einddatum in de vorige energierekening en gebruik deze datum, maar dan in 2023.
 
Stapt je in 2023 over na een andere energieleverancier, dan kan dit voor of na de jaarlijkse energierekening in 2023 van de oude leverancier zijn.

  • Is dit voor de energierekening in 2023, dan is het overstapmoment het knip-moment, de datum die je moet invullen bij 'Periode na de jaarlijkse energierekening loopt van'.
  • Is dit na de jaarlijkse energierekening, vul dan de overstap datum in als einddatum, dus achter 't/m' bij 'Periode na de jaarlijkse energierekening loopt van'.
    Voor de derde periode, bij de nieuwe leverancier, moet dan een nieuwe berekening gemaakt worden. Zie daarvoor de uitleg bij achter 'Periode na de jaarlijkse energierekening loopt van'.

Periode voor de jaarlijkse energierekening - vanaf 1-1-2023

  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De gasprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kun je een extra gasverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd gasverbruik weer verwijderen.

  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De gasprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kun je een extra gasverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd gasverbruik weer verwijderen.

Gasverbruik toevoegen
kWh
  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De stroomprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Als je zonnepanelen hebt, gaat het om het verbruik na saldering. Vul hierbij 0 in als je meer energie teruglevert dan je verbruikt.
Met de -knop kun je een extra elektriciteitsverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd elektriciteitsverbruik weer verwijderen.

kWh
  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De stroomprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Als je zonnepanelen hebt, gaat het om het verbruik na saldering. Vul hierbij 0 in als je meer energie teruglevert dan je verbruikt.
Met de -knop kun je een extra elektriciteitsverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd elektriciteitsverbruik weer verwijderen.

Elektriciteitsverbruik toevoegen

Periode na de jaarlijkse energierekening

t/m

Wijzig de einddatum (achter 't/m') alleen als je meer dan twee verrekenperiodes in het jaar hebt, bijvoorbeeld omdat je, nadat je de jaarlijkse energierekening van jouw oude leverancier al gehad hebt, overstapt op een andere energieleverancier.
 
Meer dan twee verrekenperiodes:

  1. Vul achter 't/m' de einddatum bij jouw oude leverancier in, maak de berekening af en bewaar het resultaat.
  2. Maak de berekening opnieuw, waarbij je géén verbruik invult bij de periode voor de jaarlijkse energierekening en het verbruik van de nieuwe leverancier invult bij de periode na de jaarlijkse energierekening, met de juiste startdatum en '31-12-2023' als einddatum.
  3. Tel dan de resultaten bij elkaar op.

  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De gasprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kun je een extra gasverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd gasverbruik weer verwijderen.

  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De gasprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Met de -knop kun je een extra gasverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd gasverbruik weer verwijderen.

Gasverbruik toevoegen
kWh
  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De stroomprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Als je zonnepanelen hebt, gaat het om het verbruik na saldering. Vul hierbij 0 in als je meer energie teruglevert dan je verbruikt.
Met de -knop kun je een extra elektriciteitsverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd elektriciteitsverbruik weer verwijderen.

kWh
  à 

Vul hier één of meer maal het verbruik en bijbehorende prijs in. De stroomprijs is inclusief energiebelastingen, opslagen en btw.
Als je zonnepanelen hebt, gaat het om het verbruik na saldering. Vul hierbij 0 in als je meer energie teruglevert dan je verbruikt.
Met de -knop kun je een extra elektriciteitsverbruik toevoegen.
Met de -knop kun je een toegevoegd elektriciteitsverbruik weer verwijderen.

Elektriciteitsverbruik toevoegen