Gegevens

Kies:

  • ja – als je de AOW-leeftijd al bereikt hebt.
  • binnen 10 jaar – als je binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. Dit is het geval als je geboren bent tussen 01-05-1956 en 01-01-1966.
  • nee – als beide niet het geval zijn. Je bent meer dan 10 jaar verwijderd van je pensioen.
Afhankelijk van je leeftijd gelden er andere regels voor het berekenen van de maximale hypotheek.

*

Wat is jouw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar je loon uit bestaat?
Met de –knop kun je het jaarinkomen berekenen.

*

Wat is je bruto pensioeninkomen per jaar?
Je kunt meer informatie over jouw pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kun je het pensioeninkomen berekenen.

Kies:

  • ja – als jouw partner de AOW-leeftijd al bereikt heeft.
  • binnen 10 jaar – als jouw partner binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. Dit is het geval als jouw partner geboren is tussen 01-05-1956 en 01-01-1966.
  • nee – als beide niet het geval zijn. Jouw partner is meer dan 10 jaar verwijderd van zijn of haar pensioen.
Afhankelijk van jouw partners leeftijd gelden er andere regels voor het berekenen van de maximale hypotheek.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van jouw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar het loon uit bestaat?
Met de –knop kunt je het jaarinkomen berekenen.

Wat is het bruto pensioeninkomen van je partner per jaar?
Je kunt meer informatie over jouw partners pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kun je het pensioeninkomen berekenen.

Dit is de koopprijs of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
Let op. De marktwaarde van de woning kan invloed hebben op jouw maximale hypotheek. Als je de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan alleen op basis van jouw inkomen(s) berekend.

%

Wat is de hypotheekrente die je gaat betalen?

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet je niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Uitzondering: Als de resterende looptijd van de hypotheek minder dan 10 jaar is én de rente wordt vastgezet voor de gehele resterende looptijd, mag er ook gerekend worden met de werkelijke rente. Vul ook dan de hypotheekrente in die je gaat betalen.

Kies hier 'ja' als je ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als je geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

Een consumptief krediet is een persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op je betaalrekening. Heb je een of meer van deze leningen? Tel dan de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om je consumptief krediet af te lossen voordat je een hypotheek gaat afsluiten. Leningen verlagen de maximaal mogelijke hypotheek.

Als je een studieschuld hebt, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaal je zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt jouw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Kies:

  • (A++) energielabel – als de woning een energielabel van tenminste (A++) heeft.
  • NulopdeMeter-woning – als het gaat om een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul.
  • NulopdeMeter met EP-garantie – als voor de NulopdeMeter-woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.
  • Nee – in alle andere situaties.

Als er energiebesparende voorzieningen worden aangeschaft, zoals isolatie, zonnepanelen, etc., welk bedrag wordt dan hieraan besteed?
Energiebesparende voorzieningen mogen worden meegefinancierd in de hypotheek tot maximaal 106% van de waarde van de woning.
 
Let op: de marktwaarde van de woning moet ook opgegeven worden om de EBV mee te kunnen nemen in de berekening.

/

Als je de woning koopt zonder grond, wat is dan het bedrag dat je betaalt voor de huur van de grond (erfpacht)? Dit wordt ook wel de 'erfpachtcanon' genoemd.

* Invoer verplicht