Boeterente berekenen

*

Hoe hoog is de hypotheekschuld die je nog hebt op het moment dat je gaat aflossen (of oversluiten)?

De AFM heeft op dit moment nog niet vastgelegd hoe een hybride of spaarbeleggingshypotheek gezien moet worden. Moet deze behandeld worden als een spaarhypotheek, waarbij het opgebouwde spaarkapitaal en de spaarpremie meegenomen worden in de berekening. Of moet deze gezien worden als een beleggingshypotheek, zonder te kijken naar de opgebouwde spaarkapitaal en de spaarpremie? Het meenemen van het opgebouwde spaarkapitaal en de spaarpremie zorgt voor een lagere boeterente en is dus voordeliger voor jouw.
 
Als jouw bank (zoals de ABN AMRO) vindt dat je het opgebouwde spaarkapitaal en de spaarpremie mee mag nemen in de berekening, kies hier dan 'bankspaar- of spaarhypotheek'. Anders kiest je 'BEW- of beleggingshypotheek'.

*
jaar
en
maand

Wat is de resterende looptijd van de hypotheek?
De resterende looptijd is nodig om voor iedere maand de juiste rentekosten te kunnen berekenen.

*

Hoeveel spaarkapitaal is er al opgebouwd op het moment van aflossen?
 
Volgens de regels van de AFM moeten het opgebouwde spaarkapitaal en de afgesproken toekomstige spaarbedragen (spaarpremie of spaarinleg) verrekend worden als zijnde aflossingen.

Wat is de spaarpremie die je op het moment van aflossen per maand inlegd?
 
Als je hier niets invult, wordt deze automatisch berekend. De berekening gaat er dan vanuit dat er maandelijks precies genoeg wordt gespaard om aan het einde van de looptijd de hypotheek te kunnen aflossen met het dan opgebouwde spaarkapitaal.

*
%

De hypotheekrente die je op dit moment betaalt. De AFM noemt dit de 'contractrente'.

*
jaar
en
maand

Hoelang staat jouw huidige hypotheekrente nog vast?
 
NB Geldt er voor jouw rentevastperiode een 'rentebedenktijd achteraf', dan mag de bank geen boeterente berekenen over deze rentebedenktijd. Je moet de duur van de rentebedenktijd dan aftrekken van de resterende rentevastperiode.

Welk deel van de hypotheek mag je boetevrij aflossen? De AFM noemt dit de 'vergoedingsvrije aflossing'.
In je hypotheekcontract staat welk percentage van je hypotheek je jaarlijks boetevrij mag aflossen. Met de –knop kun je het boetevrije deel berekenen.

Als je dit veld leeg laat, gaat de berekening ervan uit dat je de gehele resterende hypotheek wilt aflossen.
Let op: dit bedrag is inclusief boetevrij deel en, als van toepassing, al opgebouwd kapitaal.

*
%

Kijk voor de vergelijkingsrente in onze rentevergelijker. Kies hier het huidige rentepercentage dat van toepassing is op jouw hypotheekvorm.
 
Dit is de rente die uw hypotheekverstrekker moet gebruiken voor het berekenen van de boeterente. De AFM noemt dit de 'vergelijkingsrente' en heeft regels vastgelegd voor het bepalen van deze rente:

  • De vergelijkingsrente moet gelden voor dezelfde hypotheekvorm als de hypotheek die u heeft.
  • De vergelijkingsrente is de rente die uw hypotheekverstrekker nu zou krijgen voor een vergelijkbare hypotheek met een looptijd die gelijk is aan uw resterende rentevastperiode.
  • Heeft hij deze rentevastperiode niet in zijn assortiment, dan moet de hoogst naastgelegen rente gebruikt worden in de berekening. Dit is de hoogste rente van de naastgelegen korte en langere rentevastperiode.
  • De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde woning (Loan To Value, LTV) moet meegenomen worden bij het bepalen van de vergelijkingsrente.
  • Als u bij het afsluiten een korting of een opslag heeft gekregen op de hypotheekrente, zoals bijvoorbeeld een 'huisbankkorting', dan moet de bank deze korting of opslag ook toepassen op de vergelijkingsrente.
    Maar heeft u een individuele (onderhandelde) korting gekregen, dan mag de bank deze niet toepassen op de vergelijkingsrente.

* Invoer verplicht