Gegevens

*

Wat is de hoogte van de (resterende) hypotheek?

*

Wat is de verkoopprijs van de woning die je krijgt of verwacht te krijgen?
De laatst bekende WOZ-waarde geeft een goede indicatie.

Wat zijn de verkoopkosten? Denk hierbij aan de makelaarskosten en eventuele andere kosten zoals voor adverteren, styling, etc.

*
%

Wat is de te betalen rente voor de lening van de restschuld?
Vul hier de nominale rente in, dat is de rente waarmee geadverteerd wordt voor leningen.

Tot en met 2017 is de restschuld eigen woning aftrekbaar in box 1. Vanaf 2018 is dit niet meer het geval voor nieuwe leningen.

jaar

Hoelang ga je doen over het aflossen van de restschuld?
Vanaf 2015 is de rente op een restschuld eigen woning 15 jaar aftrekbaar. Voor die tijd was dit 10 jaar.

*

Wat is je bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de belastingaftrek te berekenen. Vul hier, als je een fiscaal partner hebt, het hoogste inkomen van jullie beiden in.
Met de –knop kun je het jaarinkomen berekenen uit een maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

* Invoer verplicht