Gegevens

*

Wat is de koopsom van de woning?
Bij een bestaande woning exclusief eventueel overgenomen roerende goederen.

Als je overwaarde hebt op je oude woning moet je die gebruiken bij de aankoop van de nieuwe woning (om hypotheekrenteaftrek te behouden). Je kunt ook eigen geld gebruiken bij de koop. Vul hier het totale bedrag aan eigen geld en/of overwaarde in.

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?

NB Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5,00%, dit is wettelijk zo bepaald.

Deze vraag is van belang vanaf 2021. Als de overdracht in 2020 plaatvindt, kies dan 'nee'.
Onder voorwaarden kun je vanaf 2021 eenmalig in je leven een startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting ontvangen. De voorwaarden hiervoor worden waarschijnlijk:

  • Leeftijd tussen de 18 en 35 jaar.
  • Je gaat de woning zelf bewonen (hoofdverblijfcriterium).
  • De woning is niet duurder dan € 400.000 als de overdracht na 31 maart 2021 is.

* Invoer verplicht