Gegevens

*

Wat is de koopsom van de woning?
 
Bij een bestaande woning inclusief eventueel overgenomen roerende zaken, zoals gordijnen, vloerbedekking, etc.

Als de hypotheek niet gelijk is aan de koopsom van de woning, hoe hoog is dan de af te sluiten hypotheek?

Vul het bedrag in aan roerende zaken zoals dit is opgenomen in het koopcontract. Denk hierbij aan overname van gordijnen, vloerbedekking, etc.
Over roerende zaken is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt meer zekerheid en geeft je korting op de hypotheekrente. Er zijn wel voorwaarden voor van toepassing, zoals een maximale hypotheek van koopsom van € 355.000

Kies:

  • nee: als je geen makelaar hebt ingeschakeld voor de koop van de woning;
  • ja, met courtage: als je een makelaar hebt ingeschakeld voor de koop van de woning en daarvoor een makelaarscourtage moet betalen, een percentage van de koopprijs;
  • ja, met vaste prijs: als je een makelaar hebt ingeschakeld voor de koop van de woning en daarvoor een vaste prijs moet betalen.

%
 

Wat is de makelaarscourtage (percentage van de koopprijs) die je de makelaar moet betalen?
Kies ook of dit inclusief of exclusief btw is. De makelaarscourtage wordt meestal exclusief btw afgesproken. Gemiddeld is dit 1,50%.

In welk jaar wordt je eigenaar van de woning? Dit is het moment dat de transportakte passeert bij de notaris. De koop kan al eerder hebben plaatsgevonden.

De overdrachtsbelastingtarieven zijn t/m 2020:

  • woningen (2%) – voor woningen¹;
  • anders (6%) – voor alle andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden.
¹ De tarieven voor woningen gelden ook voor bijbehorende zaken, zoals een garage.

De overdrachtsbelastingtarieven zijn vanaf 2021:

  • starters (0%, vrijgesteld) – met startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting; eenmalig voor kopers tussen de 18 en 35 jaar oud; v/a 1-4-2021 t/m € 400.000
  • doorstromers (2%) – voor doorstromers, als ze zelf gaan wonen in de woning¹ als hoofdverblijf;
  • beleggers (8%) – voor woningen¹ gekocht als belegging, bijvoorbeeld voor de de verhuur, maar ook tweede woning, vakantiewoning, etc.;
  • anders (8%) – voor alle andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, en koop door niet natuurlijke personen (een bv etc.).
¹ De tarieven voor woningen gelden ook voor bijbehorende zaken, zoals een garage.

 
Als je onderstaande gegevens niet invult, worden daarvoor gangbare bedragen gebruikt:

Vul hier de bouwrente in die je moet betalen in de tijd dat je de woning al wel gekocht hebt, maar nog geen hypotheek hebt.
 
De berekening gaat ervan uit dat de rente die je eventueel verschuldigd bent over de periode tussen de aanvang van de bouw en de koop van de woning in de koopsom zit.
En dat de rente die je eventueel moet betalen over de periode dat de woning nog niet is opgeleverd maar de hypotheek al wel loopt, binnen de hypotheek is geregeld, bijvoorbeeld in het bouwdepot.

Om een hypotheek te kunnen aanvragen moet je de woning die je op het oog hebt eerst laten taxeren.

De advies- en bemiddelingskosten betaal je aan jouw financieel adviseur of bank voor advies en ondersteuning bij het afsluiten van de hypotheek.
De kosten hiervoor variëren sterk en liggen meestal tussen de € 1.500 en € 3.000 (20 tot 30 uur à € 80 tot € 150 per uur).
Bij het 'execution only' afsluiten van een hypotheek, dus zonder advies, zijn kosten onder de € 1.000 mogelijk.

De notariskosten voor de hypotheekakte en leveringsakte, inclusief btw en kadaster- en recherchekosten.

Deze kosten kunnen enorm verschillen, vraag daarom altijd een offerte aan bij verschillende kantoren. Voor een nieuwbouwwoning zijn deze kosten gemiddeld zo'n € 600, voor een bestaande woning € 1.100.

* Invoer verplicht