Gegevens

*

Wat is jouw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar je loon uit bestaat?
Met de –knop kun je het jaarinkomen berekenen.

*

Wat is je bruto pensioeninkomen per jaar?
Je kunt meer informatie over jouw pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kun je het pensioeninkomen berekenen.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van jouw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar het loon uit bestaat?
Met de –knop kunt je het jaarinkomen berekenen.

Wat is het bruto pensioeninkomen van je partner per jaar?
Je kunt meer informatie over jouw partners pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kun je het pensioeninkomen berekenen.

Dit is de koopprijs of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
Let op. De marktwaarde van de woning kan invloed hebben op jouw maximale hypotheek. Als je de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan alleen op basis van jouw inkomen(s) berekend.

Wat is het energielabel van de woning?
Dit heeft invloed op de hoogte van de maximale hypotheeklening èn het bedrag dat je, als gewenst, extra kunt lenen voor energiebesparende verbouwingen.

%

Wat is de hypotheekrente die je gaat betalen?

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet je niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Uitzondering: Als de resterende looptijd van de hypotheek minder dan 10 jaar is én de rente wordt vastgezet voor de gehele resterende looptijd, mag er ook gerekend worden met de werkelijke rente. Vul ook dan de hypotheekrente in die je gaat betalen.

Kies hier 'ja' als je ook zaken als een studieschuld, ander schulden, partneralimentatie en/of een afwijkende looptijd wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als je geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

per maand

Wat zijn de betalingsverplichtingen voor aflopende kredieten? Dit zijn leningen die volgens een vaststaand schema worden afgelost, zoals een persoonlijke lening en private lease.
Geef hiervan op hoeveel er per maand betaald moet worden? Tel bij meerdere kredieten de verschillende maandlasten bij elkaar op.

Krediet wat niet afgelost hoeft te worden, zoals een doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening.
Heb je een of meer van deze kredieten? Tel dan de bedragen die maximaal geleend kunnen worden bij elkaar op. Voor een creditcard of doorlopend krediet is dit de opnamelimiet.
 
Tip: het is vaak verstandig om je krediet af te lossen voordat je een hypotheek gaat afsluiten, omdat ze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

per maand

Als je een studielening hebt, hoeveel betaal je dan maandelijks voor rente en aflossing van deze studielening?

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaal je zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt jouw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

* Invoer verplicht