Gegevens

Een hypotheek kan uit meerdere delen bestaan, bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek met een aflossingsvrij deel en/of met een verschillende rente, rentevastperiode of looptijd.
Kies hier uit hoeveel delen jouw hypotheek bestaat.

Hypotheek of eerste hypotheekdeel

*
met
%

Wat is de hoogte van de hypotheek of dit hypotheekdeel? Hoeveel geld is er geleend?
Wat is de hypotheekrente die van toepassing is voor deze hypotheek of dit hypotheekdeel?

voor
jaar

Op welke datum is de hypotheek (of dit hypotheekdeel) afgesloten en hoelang loopt de lening?
Vul je niets in, dan gebruikt de berekening als datum 01-01-2024 en als looptijd 30 jaar.
 
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van een maand is, zal de hypotheek beginnen op de eerste dag van de daarop volgende maand.

%

Tweede deel van de hypotheek

*
met
%

Wat is de hoogte van dit hypotheekdeel? Hoeveel geld is er geleend?
Wat is de hypotheekrente die van toepassing is voor dit hypotheekdeel?

voor
jaar

Op welke datum is dit hypotheekdeel afgesloten en hoelang loopt de lening?
Vul je niets in, dan gebruikt de berekening de gegevens van het eerste hypotheekdeel
 
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van een maand is, zal de hypotheek beginnen op de eerste dag van de daarop volgende maand.

%

Derde deel van de hypotheek

*
met
%

Wat is de hoogte van dit hypotheekdeel? Hoeveel geld is er geleend?
Wat is de hypotheekrente die van toepassing is voor dit hypotheekdeel?

voor
jaar

Op welke datum is dit hypotheekdeel afgesloten en hoelang loopt de lening?
Vul je niets in, dan gebruikt de berekening de gegevens van het eerste hypotheekdeel
 
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van een maand is, zal de hypotheek beginnen op de eerste dag van de daarop volgende maand.

%

Andere gegevens

Als je niets invult, wordt de WOZ-waarde gelijkgesteld aan de hypotheeklening.

*

Wat is je bruto jaarinkomen?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen. Vul hier, als je een fiscaal partner hebt, het hoogste inkomen van jullie beiden in.
Met de –knop kun je het jaarinkomen berekenen uit het maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

We gebruiken je geboortedatum om te bepalen wanneer je met pensioen gaat. Er gelden dan andere belastingtarieven.
Als je hier niets invult, gaat de berekening ervan uit dat je de AOW-leeftijd niet bereikt tijdens de looptijd van de hypotheek.

Welk bruto jaarinkomen verwacht je te hebben als je met pensioen bent?
Dit inkomen wordt gebruikt om de hypotheekrenteaftrek te berekenen als je met pensioen bent. Als je hier niets invult, wordt er gerekend met 70% van je huidige bruto jaarinkomen.

Door de hypotheekrenteaftrek daalt je box 1 inkomen. Hierdoor stijgt meestal je algemene heffingskorting. Je krijgt dan extra korting op de te betalen inkomstenbelasting.
Wil je dit mogelijke fiscale voordeel meenemen bij het berekenen van de netto maandlasten?

* Invoer verplicht