Gegevens

*

Wat is je bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kun je je jaarinkomen berekenen uit je maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van je partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt je het jaarinkomen berekenen uit je maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
NB Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is. Als je de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan berekend alleen op basis van je inkomen(s).

%

Wat is de hypotheekrente die je gaat betalen?

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet je niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Als de rente wordt vastgezet voor de gehele looptijd van de hypotheek, mag er altijd met de werkelijke rente gerekend worden. Ook als de rentevastperiode korter is dan 10 jaar. Vul in dat geval hier ook de hypotheekrente in die je gaat betalen.

Kies hier 'ja' als je ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als je geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

Als je een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op je betaalrekening) hebt, wat is dan de hoogte hiervan? Tel indien van toepassing de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om al het consumptief krediet af te lossen voordat je een hypotheek gaat afsluiten, omdat deze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als je een studieschuld hebt, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt je zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt je partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Kies:

  • (A++) energielabel – als de woning een energielabel van tenminste (A++) heeft.
  • NulopdeMeter-woning – als het gaat om een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul.
  • NulopdeMeter met EP-garantie – als voor de NulopdeMeter-woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.
  • Nee – in alle andere situaties.

* Invoer verplicht