Gegevens

*

Wat is de koopsom van de woning?
Bij een bestaande woning inclusief eventueel overgenomen roerende goederen.

*

Hoe hoog zijn de bijkomende kosten voor de makelaar, notaris, advies, overdrachtsbelasting, etc.? Met de –knop kunt u deze berekenen.

Hoeveel geld is er nodig voor eventuele verbouwingen en/of inrichting?

*

Wat is uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

%

Wat is de hypotheekrente die u verwacht te gaat betalen?

Als u niets invult wordt er gerekend met de door de AFM vastgestelde toetsrente van 5,00%.

Hoeveel eigen geld wilt gebruiken voor de aankoop van het huis en/of hoeveel overwaarde heeft u die u moet gebruiken voor de aankoop van het huis. Vul hier het totaal bedrag eigen geld plus overwaarde in.

Wanneer wilt u het huis (ongeveer) kopen? Als u hier een datum invult wordt er ook berekent hoeveel u vanaf nu maandelijks opzij moet leggen om voldoende eigen geld bij elkaar te sparen om het huis te kunnen kopen.
NB De datum is ook van belang om te kunnen bepalen hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen t.o.v. de waarde van de woning.

%

Wat is het netto rendement dat u krijgt op uw spaargeld. Dit is de spaarrente (of rendement) na eventuele belasting in box 3. Dit kan ook nul of negatief zijn.
Als u een verhuisdatum invult, wordt dit netto spaarrendement gebruikt voor het berekenen van het bedrag dat u maandelijks opzij moet leggen.

* Invoer verplicht