Berekenen

Bestaande hypotheek

%
*
voor
jaar

Op welke datum is de hypotheek afgesloten en hoelang loopt de hypotheeklening?
 
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van de maand is, zal de hypotheek beginnen op de eerste dag van de daarop volgende maand.

*
%

Hoe hoog is de hypotheekrente die u nu betaalt voor de hypotheek?

*
voor
jaar
Wanneer is de hypotheekrente voor de laatste keer vastgezet? En voor hoelang staat de rente nu vast?
 
De datum kunt u leeg lasten als deze gelijk is aan de afsluitdatum van de hypotheek.
Als de ingevulde datum niet de eerste dag van de maand is, wordt er gerekend met de eerste dag van de daarop volgende maand.
*

Hoe hoog was de (resterende) hypotheekschuld die u (nog) had op het moment dat u de hypotheekrente voor de laatste keer heeft vastgezet?
 
NB Hieruit wordt de hoogte van de resterende hypotheek op het moment van oversluiten berekend. De berekening gaat er vanuit dat er sindsdien geen extra aflossingen zijn gedaan.

Nieuwe hypotheek

*
%

Wat gaat de hypotheekrente worden na het oversluiten van de hypotheek.

Kosten

Als u de te betalen boeterente, ofwel vergoeding voor vervroegd aflossen, weet, kies dan 'ja'. U kunt deze dan hieronder invullen.
Kies 'nee' als u de boeterente niet weet. U wordt dan hieronder gevraagd om extra gegevens in te vullen waaruit de boeterente berekend wordt volgens de officiële rekenregels van de AFM.
NB De berekening gaat er vanuit dat er sindsdien geen extra aflossingen zijn gedaan.

Bij steeds meer hypotheekverstrekkers kunt u de boeterente zelf online berekenen. Anders kunt u deze ook bij hun opvragen.

%

Welk deel van de hypotheek mag u boetevrij aflossen? U kunt dit vinden in uw hypotheekcontract. Vaak is dit 10%.

*
%

Dit is de rente die uw hypotheekverstrekker moet gebruiken voor het berekenen van de boeterente. De AFM heeft regels vastgelegd voor het bepalen van deze rente:

  • De vergelijkingsrente moet gelden voor dezelfde hypotheekvorm als de hypotheek die u heeft.
  • De vergelijkingsrente is de rente die uw hypotheekverstrekker nu zou krijgen voor een vergelijkbare hypotheek met een looptijd die gelijk is aan uw resterende rentevastperiode.
  • Heeft hij deze rentevastperiode niet in zijn assortiment, dan moet de hoogst naastgelegen rente gebruikt worden in de berekening. Dit is de hoogste rente van de naastgelegen korte en langere rentevastperiode.
  • De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde woning (Loan To Value, LTV) moet meegenomen worden bij het bepalen van de vergelijkingsrente.
  • Als u bij het afsluiten een korting of een opslag heeft gekregen op de hypotheekrente, zoals bijvoorbeeld een 'huisbankkorting', dan moet de bank deze korting of opslag ook toepassen op de vergelijkingsrente.
    Maar heeft u een individuele (onderhandelde) korting gekregen, dan mag de bank deze niet toepassen op de vergelijkingsrente.

Hoeveel spaarkapitaal is er al opgebouwd op het moment van oversluiten?
Volgens de regels van de AFM moeten het opgebouwde spaarkapitaal en de afgesproken toekomstige spaarbedragen (spaarpremie of spaarinleg) verrekend worden als zijnde aflossingen.
 
Als u hier niets invult, wordt dit automatisch berekend. De berekening gaat er dan vanuit dat met de huidige hypotheekrente het resterende spaarkapitaal kan worden opgebouwd.

Wat is de spaarpremie die u op het moment van aflossen per maand inlegd?
 
Als u hier niets invult, wordt deze automatisch berekend. De berekening gaat er dan vanuit dat aan het einde van de looptijd de hypotheek kan worden afgelost.

De oversluitkosten bestaan uit advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten en notariskosten (royeren oude hypotheek en afsluiten nieuwe hypotheek).
Met de –knop kunt u de oversluitkosten berekenen.

Als u de oversluitkosten niet weet, kunt u het veld leeg laten. De berekening gaat dan uit van een gangbare schatting.

* Invoer verplicht