Bereken je WW-uitkering

*

Vanaf welke datum ontvang je de WW-uitkering?

*

Als je sinds begin vorig jaar (bijna) hetzelfde inkomen hebt, kun je jouw jaarinkomen van vorig jaar gebruiken voor de WW-berekening. Je vult hier dan het 'loon voor loonheffing' in, te vinden op je jaaropgave. Dit kan ook vermeld zijn als: SVW-loon, heffingsloon, loon LH, loon LB/PH, loon voor inhoudingen, etc. Vaak is dit gelijk aan het bruto jaarinkomen.
 
Als dit niet het geval is, je deels niet gewerkt hebt, of je de jaaropgave niet bij de hand hebt, kunt je met de  - knop het sv-jaarloon berekenen.

*

Je hebt alleen recht op ww als je 26 weken hebt gewerkt in de afgelopen 36 weken. Het aantal dagen of uren dat je per week hebt gewerkt, speelt geen rol.

Ben je ziek geweest in de laatste 36 weken? Tel deze dan niet mee bij de berekening van de 36 weken.
Weken waarin je vakantie of ander doorbetaald verlof hebt opgenomen, tellen wel mee.
 
Let op: als je zogenaamd seizoenswerk doet, kunnen afwijkende eisen gelden. Als je werkt als musicus, filmmedewerker, of artiest of technisch ondersteunend werk doet in deze branche, geldt een verlaagde wekeneis. Dan moet je 16 van de laatste 39 weken gewerkt hebben.

Kies 'ja' als je ieder jaar hebt gewerkt voor een werkgever.
Voor de jaren t/m 2012 geldt dat een jaar meetelt als je in dat kalenderjaar minimaal 52 dagen loon van een werkgever hebt ontvangen. Vanaf 2013 wordt er niet meer gekeken naar het aantal dagen, maar moet je minimaal 208 uur loon van een werkgever hebben ontvangen.
Is dat niet zo, dan moet je per jaar aangeven of je hebt gewerkt.

Vul hieronder de jaren in vanaf 1998 dat je niet gewerkt hebt bij de oorzaak daarvoor.
De jaren die je nergens invult tellen mee als jaren dat je wel gewerkt hebt. Je moet dan minimaal 208 uur (tot 2013: 52 dagen) loon ontvangen hebben in dat jaar.

Meerdere jaren kun je scheiden met een komma en/of spatie. Een periode kun je aangeven met twee jaartallen met daartussen een streepje (min-teken, zonder spaties). Jaartallen en periodes mogen ook gecombineerd worden, weer gescheiden door een komma en/of spatie. Bijvoorbeeld: 2001, 2005-2007, 2009, 2013-2016.

Welke jaren heb je niet gewerkt omdat je in dat jaar een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg?

Welke jaren heb je niet gewerkt omdat je je kinderen verzorgd hebt, terwijl ze jonger dan 5 jaar waren? Een jaar telt mee als je in dat jaar kinderbijslag kreeg voor een of meer kinderen jonger dan 5 jaar. Er wordt hierbij gekeken naar de leeftijd op 1 januari van dat jaar.

Welke jaren heb je niet gewerkt omdat je in dat jaar een gehandicapte/zieke verzorgd hebt en daarbij in aanmerking kwam voor het mantelzorgforfait? Je moet hiervoor dan betaald zijn vanuit het persoonsgebonden budget van de persoon die je verzorgd hebt. Mantelzorg door jou verleend als zelfstandig ondernemer telt niet mee. Jaren voor 2007 tellen niet mee.

Welke jaren heb je niet gewerkt omdat je met onbetaald verlof was?

Welke jaren heb je niet gewerkt zonder dat een van bovenstaande redenen van toepassing was?

* Invoer verplicht