Gegevens

*

Wat is uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar uw loon uit bestaat?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen.

*

Wat is uw bruto pensioeninkomen per jaar?
U kunt meer informatie over uw pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar het loon uit bestaat?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen.

Wat is het bruto pensioeninkomen van uw partner per jaar?
U kunt meer informatie over uw partners pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

Dit is de koopprijs of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
Let op. De marktwaarde van de woning kan invloed hebben op uw maximale hypotheek. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan alleen op basis van uw inkomen(s) berekend.

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Uitzondering: Als de resterende looptijd van de hypotheek minder dan 10 jaar is én de rente wordt vastgezet voor de gehele resterende looptijd, mag er ook gerekend worden met de werkelijke rente. Vul ook dan de hypotheekrente in die u gaat betalen.

Kies hier 'ja' als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

per maand

Wat zijn de betalingsverplichtingen voor aflopende kredieten? Dit zijn leningen die volgens een vaststaand schema worden afgelost, zoals een persoonlijke lening en private lease.
Geef hiervan op hoeveel er per maand betaald moet worden? Tel bij meerdere kredieten de verschillende maandlasten bij elkaar op.

Krediet wat niet afgelost hoeft te worden, zoals een doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening.
Heeft u een of meer van deze kredieten? Tel dan de bedragen die maximaal geleend kunnen worden bij elkaar op. Voor een creditcard of doorlopend krediet is dit de opnamelimiet.
 
Tip: het is vaak verstandig om uw krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten, omdat ze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).
 
NB Als er extra is afgelost op de studieschuld en er daardoor een nieuwe maandannuïteit is afgesproken met DUO, mag er worden uitgegaan van de oorspronkelijke studieschuld min deze extra aflossing.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Kies:

  • (A++) energielabel – als de woning een energielabel van tenminste (A++) heeft.
  • NulopdeMeter-woning – als het gaat om een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul.
  • NulopdeMeter met EP-garantie – als voor de NulopdeMeter-woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.
  • Nee – in alle andere situaties.

* Invoer verplicht